سفرنامه تصویری سرزمین نور با کاروان صیاد دلها

جمعه 8 صبح 25 اسفند 91 سوار اتوبوس شدیم .در راه با ترافیک سنگین اتوبان های منتهی به بهشت زهرا سلام الله علیها روبه رو شدیم تا حدی که فکر میکنم تا از تهران خارج شدیم ساعت 11 شده بود. از اونجایی که بسیار خسته بودم تقریبا بیشتر راه را تا سد کرخه خواب بودم.البته اول قرار بود دوکوهه برویم ولی به خاطر گیر کردن در ترافیک تهران  و عقب افتادن از برنامه ستاد صیاد از رفتن به دوکوهه صرف  نظر کردیم.

حوالی ساعت 11 شب بود که به سد کرخه رسیدیم .اولین چیزی که خود نمایی می کرد برخورد خوب خادمین سدکرخه و هوای فوق العاده خوب محل اسکان ما بود.بعد از صرف شام با بن هایی که داده بودند به خرید کتاب مشغول شدیم.

 عکس سد کرخه - بزرگترین سد ایران - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

تنها عکسی که از سد کرخه شد بگیریم.سال های پیش روی سد هم می بردند ولی نمی دانم چرا امسال نبردند.شاید وقت نبود!

یادمان منطقه عملیاتی فتح المبین - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

اولین منطقه عملیاتی که رفتیم فتح المبین بود.با شنیدن فتح المبین یاد دیدار سه سال پیش آقا با کاروان های راهیان نور در فتح المبین می افتم که ما هم حضور داشتیم.

ادامه مطلب

یادمان منطقه عملیاتی فتح المبین - حجاب -شهید - وصیت نامه شهدا - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

جمله ای تامل بر انگیز از شهدا در مورد حجاب در منطقه فتح المبین

یا دمان منطقه عملیاتی فتح المبین - شهدای گمنام - حاج حسین یکتا - روایتگری - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

مقبره شهدای گمنام در منطقه فتح المبین که بسیاز زیبا طراحی شده بود و روایت گری حاج حسین یکتا در مورد شهید همت هم بر زیبایی فضا افزوده بود.

یادمان شهدای فکه - یادمان منطقه عملیاتی فکه - رمل - تشنه لب - شهدای تشنه لب - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

راهی فکه شدیم.هوای فکه همیشه گرم است.همه در فکه تشنه می شوند و رمل های آن هم …

یادمان شهدای فکه - شهید آوینی - قتلگاه - منطقه عملیاتی فکه - روضه - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

بعد از عبور از رمل ها و قتلگاه شهید آوینی به قتلگاه شهدای فکه رسیدیم و آنجا روحانی کاروان روضه دلنشینی را خواندند جای همه شما دوستان خالی بود.

یادمان منطقه عملیاتی چزابه - چزابه - شهدای گمنام - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

چزابه همیشه غربت خاصی دارد و غروب های آن واقعا زیباست…

پادگان میشداغ - رزم شب میشداغ - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

پادگان میشداغ با رزم شب فوق العاده زیبا و مهیجش همیشه در ذهن شما باقی خواهد ماند.

پادگان میشداغ - ارتش جمهوری اسلامی ایران - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

عکسی از جمکرات بر بلندی های پادگان میشداغ خودنمایی می کند.برنامه رزم شبانه امسال میشداغ مفصل تر از سالهای پیش بود البته با بار معنوی بسیار خوب

پادمان دهلاویه - دهلاویه - محل شهادت شهید چمران - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

دهلاویه : ماشینی که شهید چمران ساخته بود و توانایی این را داشت که در زمین و دریا حرکت کند.

هویزه - شهید علم الهدی - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

زيارت مزار شهداي هويزه «دانشجويان پيرو خط امام» و مزار شهید علم الهدی

هویزه - شهید علم الهدی - سفرنامه تصویری  - سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

سرگرم کردن کودکان توسط خادمین شهدا در هویزه تا بزرگترهایشان بتوانند با خیالی راحت به زیارت شهدا بپردازند.

پادگان حمید - دختر - ادوات جنگی - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

پادگان حمید و دختربچه ای که در طول سفر بارها با شیرین زبانیش موجب شادی بچه ها شد و عاشق نوحه های میثم مطیعی بود.

طلائیه - طوفان گرد و خاک - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

متاسفانه طوفان گردو خاک نگذاشت ما طلائیه را زیارت کنیم!

دژ خرمشهر - شهدای خرمشهر - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

دژ خرمشهر با آن سوله به یادماندنی اش شب بسیار معنوی را برای ما رقم زد.

اروند کنار - شهدای گمنام - سفرنامه تصویری - منطقه عملياتي والفجر 8 -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

وقتی به اروند کنار می روید و روایت عملیات های فوق العاده رزمندگان را برای شما می گویند سرشار از غرور ملی می شوید.

اروند کنار - رود اروند - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

مسجدی آن طرف اروند در عراق

لبیک یا امام - لبیک یا خامنه ای - امام خامنه ای - منطقه عملياتي والفجر 8 - عکس پرچم - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

پرچم های زیبا در اروند کنار / بدون شرح!

نهر خین - سفرنامه تصویری - سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

نهر خین جایی بود که تازه دوسالی است برایش یادمان زده اند و بسیار بکر و زیبا بود

نهر خین - سفرنامه تصویری - سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

روایت گری یکی از رزمندگان دفاع مقدس که بسیار زیبا و دلنشین صحبت می کرد و دلش پر بود از بنیاد شهید و…

پاسگاه مرزی - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

پاسگاه مرزی نهر خین

شلمچه - حاج آقای ریاحی - کربلا - قرعه کشی - زمین گیر شدن - کربلای 5 -کربلای پنج - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

امکان ندارد شما شلمچه بروید و زمینگیر نشوید ! معنی این حرف مرا کسی می فهمد که یکبار هم که شده غروب شلمچه را دیده باشد و در آخر سخنان تاثیرگذار حاج آقای ریاحی و قرعه کشی کربلا که باز هم از ارباب نطلبید .

پادگان شهید محمود وند - معراج الشهدا - شهدای گمنام - شهدای تفحص شده - سفرنامه تصویری  -سفرنامه راهیان نور - راهیان نور - سرزمین نور - مناطق عملیاتی جنوب - ستاد صیاد شیرازی - صیاد دلها - شهید صیاد شیرازی - شهید همت - شهید باکری - شهید زین الدین - شهید کاوه - شهید باقری - حسین یکتا - شهدای جنگ تحمیلی - سایت راهیان نور -دانشگاه راهیان نور - عکس راهیان نور - کاروان راهیان نور - اردوی راهیان نور - ستاد راهیان نور - منطقه نهر خین - طلائیه - شرهانی - فتح المبین - فکه - دهلاویه - چذابه - جزیره مجنون - دوکوهه - دژ خرمشهر - پادگان حمید - پادگان میشداغ - شلمچه - اروند کنار - هویزه - سد کرخه - پادگان محمود وند

حوالی 11 شب بود که رسیدیم پادگان شهید محمود وند و توفیق شد آخر سفرمان را با زیارت شهدای گمنام به پایان برسانیم و عجب زیارتگاه عجیبی است .

برای مشاهده عکس ها در ابعاد بزرگتر روی آن ها کلیک نمایید

هم کاروان بودیم با این زوج محترم:

++خاطرات یک زوج جوان از اردوی راهیان نور+ فیلم و عکس

++خاطرات یک زوج جوان از اردوی راهیان نور قسمت دوم+ فیلم و عکس

++خاطرات یک زوج جوان از اردوی راهیان نور قسمت سوم+ فیلم و عکس

شادی روح امام و شهدا صلوات

 1. ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۸:۰۸ | #1

  آفرین بر شما عزیز و درود بر شهیدان جاوید انقلاب اسلامی ایران. جالب بود. رهسپاریم با ولایت تا شهادت.

 2. ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۸:۰۹ | #2

  خوش اومدی مسافر
  خاطرات قدیمی ما رو زنده کردی
  زنده باشی

 3. ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۹:۱۲ | #3

  زیارت قبول

 4. ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۰:۱۹ | #4

  با سلام
  زیارت مقبول

 5. ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۰:۴۹ | #5

  سلام
  گفتید کاروان صیاد دلم رفت
  التماس دعا

 6. ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۲:۴۷ | #6

  کاربر گرامی سلام
  یادداشت شما در پایگاه خبری “ولی امر” باز نشر داده شد
  لینک مطلب شما درسایت:http://www.valieamr.com/Default.aspx?PageName=news&ID=2155&Language=1
  در صورت تمایل لینک سایت را به وبلاگ خود اضافه نمایید
  باتشکر

 7. ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۶:۰۸ | #7

  رزقنا الله

 8. ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۷:۳۰ | #8

  سلام و درود؛
  دوست عزیز این مطلب شما در پایگاه اینترنتی و بسته فرهنگی عمارنامه منتشرگردید.
  http://www.ammarname.ir/link/20377
  ما را با درج بنر و یا لوگو در وبگاه خود یاری نمایید .
  موفق و پیروز باشید .
  عمارنامه http://ammarname.ir/—- info@ammarname.ir
  یا علی

 9. ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۸:۳۹ | #9

  امان از دست دنیا . . . که نگذاشته دو سال اخیر برم زیارت راهیان . . . امان از دست مسئول بی عاطفه . . . که مرخصی نداد و . . حسرت به دلم اکنون . …

 10. ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۸:۵۲ | #10

  باسلام
  مطلب ارسالی شما در قسمت وبلاگ های رویش نیوز درج و لینک گردید
  باتشکر

 11. میلاد
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۱:۳۹ | #11

  چه عکسهای قشنگی
  قبول باشه انشاءالله

 12. ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۲:۲۷ | #12

  من تا به حال به مناطق جنگی جنوب نرفته ام اما عکسها خیلی گویا بود و لذت بردم.
  خاک این مناطق بوی هزاران هموطن سفر کرده مان را میدهد و خیلی ارزشمند است

 13. ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۴:۳۸ | #13

  سلام هعی دلم برا مناطق تنگ شد …ممنون از مطلبتون …مسیر زندگی من با رفتن به جنوب عوض شد صب کن لینک خاطرشو بعد براتون میفرستم

 14. ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۴:۴۲ | #14

  http://kolbe-asheghi.mihanblog.com/post/archive/1391/2 پستی رو که عنوانش هست ماجرای من ورهبرم رو اگه دوس داشتید بخونید

 15. زنده باد بهار
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۴:۴۶ | #15

  زنده باد بهار
  خیلی زیبا بود

 16. ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۵:۱۲ | #16

  قبول باشد برادر
  دل از غم فاطمه توان دارد ، نه
  و ز تربتِ او کسی نشان دارد ، نه
  آن تربتِ گمگشته به بَر ، زوّاری
  جز مهدی صاحب الزمان دارد ، نه

 17. ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۷:۴۴ | #17

  سلام
  خدا قوت
  من هم چند عکس از پادگان محمودوند گرفتم

 18. ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۹:۲۶ | #18

  زیباترین عکس عکسی در هویزه بود که خادمین شهدا با بچه ها بازی می کردند تا پدرومادرها به زیارت شهدا بروند
  بعد از سالها دلمان را هوایی کربلاهای ایران کردی
  خدا خیرت دهاد
  دلمان بدجور آتش گرفت از آن سالهایی که اردوی جنوب می رفتیم…
  سوار اتوبوس بودیم و در مسیر بازگشت که داشتیم نوار پیام امام معروف به منشور روحانیت با صدای دلنشین آقای حیاتی را پخش می کردیم (پیام 3 اسفند 67) به اخبار که رسیدیم نوار به آخر رسیده بود..اخبار را گوش کردیم…سعید حجاریان ترور شد !

 19. ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۵:۳۱ | #19

  سلام،
  با دیدن عکسها خاطرات سفرم مرور شد…

 20. ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۰:۱۸ | #20

  سلام هم خدمتی
  خوش به حالت.من که توفیق نداشتم برم.انشاالله قسمتم میشه.
  راستی هنوزم مشکل خواب داری؟!!!

  • احمد کارآمد
   ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۰:۲۴ | #21

   اره برادر هنوز مشکل داریم:)))

 21. ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۱:۳۲ | #22

  سلام
  من وبلاگي درست كردم كه سعي كردم تمام اخبار هاي چند ماهه كه تو سايتهاي مختلف درباره طلبه سيرجاني و محسن شيرازي كار شده جمع كنم تو يه جا

  الان با چند مطلب مهم و جديد بروزم:
  1-«شماره تماس با طلبه سيرجاني و محسن شيرازي طلبه 19 ساله»
  2-مجموعه طرح: با موضوع طلبه عدالتخواه سیرجانی/طرح های خود را در نظرات بگذارید.
  3-«محسن شیرازی؛ سرباز مطیع ولایت»
  4-عکس از طلبه سیرجانی و محسن شیرازی وپیاده روی عدالتخواهان ولایتمدار وقیام یاران ولایت
  لطفا درخواست دارم اگر مي توانيد اين مطالب را در وبتان یا هر جای دیگری که توان دارید قرار دهيد و در انتشار این مطالب ما رو یاری کنید و يك مطلب ديگه اينكه آدرس وبلاگ منو بگذاريد تا افراد بتونن مطالب واخبار ها رو يكجا دريافت كنند.
  درضمن من آماده تبادل لینک هستم لطف لینک سایت ما را در سایتتان قرار دهید.
  خيلي ممنون
  هميشه پيروز و پايدار باشيد.

 22. ایا
  ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۴:۰۸ | #23

  زنده باد خیار
  زنده باد بادمجان

 23. ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۰:۴۲ | #24

  سلام عالی بود یاد اردو جنوب یرام زنده شد

 24. میم
  ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۲:۲۹ | #25

  سلام
  جای شما خالی یه دوره که رفته بودم جنوب با یه کاروانی هم اسم کاروان شما همراه شده بودیم… الانم وقتی اسم کاروان صیاد اومد یادم اومد تو فتح المبین با کاروان شهید صیاد همراه بودیم… موقع رفتن این کاروان شده بود ولی ما هنوز تو منطقه بودیم… یه آقایی بالای سرمون کنار نمی رفت . هی داد می زد: کاروان شهید صیاد… حرکت کردیم… بنده ی خدا به گمون اینکه ما هم جزء کاروان اوناییم… منم دلم می خواست پاشم آی بزنم این برادرمون رو… یادش بخیر…

 25. ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۵:۲۲ | #26

  سلام قصه نگفتم که خلاصش کنم در قالب رمان میخواستم یه سری چیزا رو به مخاطب منتقل کنم اما یه پست زدم که درباره رمانه
  http://kolbe-asheghi.mihanblog.com/post/comment/54 یعنی دوتاست این وپست بعدیش لینک دانلودش هم هست پیشنهاد میکنم اگه به مبحث عشق علاقه دارید بخونید با بقیه یه کمکی فرق داره

  در پناه حق باشید

 26. ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۲:۰۷ | #27

  آه…
  یادش بخیر.
  این سفر هم چه زود خاطره شد.

  کاش می شد همیشه در سفر بود.
  *********************************
  خیلی خوب بود.دلم دوباره هوایی شد.
  اینم عکسای منه.دوس داشتی ببین.
  http://nimkat.blog.ir/post/40

 27. ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۳:۱۲ | #28

  سلام

  بسیار زیبا بود؛ خدا قوت…

 28. ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۳:۲۹ | #29

  سلام

  وبسایت ارزشمند شما در «manenghelabiam.blog.ir» لینک شد.

  وبلاگ «من انقلابی ام» با رویکرد تقویت بنیان های معرفتی جوانان مذهبی و انقلابی از طریق روایت سبکی از انقلابی بودن و ارائه مجموعه محدودی از اطلاعات کلیدیِ ساده، پذیرای حضور هرچه بیشتر جوانان عزیز می باشد.

  از شما دعوت می کنم با مطالعه مطالب «درمورد اسم وبلاگ و درمورد وبلاگ» ، «اگر» این وبلاگ را مناسب دیدید، با لینک آن امکان بازدید و همراهی تعداد بیشتری از جوانان مذهبی و انقلابی را فراهم کنید.

  التماس دعا(جداً) ؛ یاعلی

  (اگر احیانا قبلا این پیام رو دادم و خواهان لینک وبلاگ شدم، این پیام رو نادیده بگیرید)

 29. ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۱:۴۶ | #30

  ببخشید لینک کامتن رو اشتباهی بجای پست گذاشتم شرمنده لینکش اینه
  http://kolbe-asheghi.mihanblog.com/post/54

 30. بنیامین
  ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۷:۴۲ | #31

  با سلام
  به وبلاگ حاميان دولت ولايي نيز سر بزنيد. مطالب ما را با دقت بخوانيد و نظر دهيد. در صورت تمايل به همكاري و حمايت سايبري از گفتمان و عملكرد دولت، به ما اطلاع دهيد. به اميد پيروزي حق بر باطل

  عشق را در مناطق عملیاتی توزیع میکنند.

  • احمد کارآمد
   ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۸:۳۸ | #32

   خب لینک وبلاگتو نذاشتی که!

 31. ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۰:۰۶ | #33

  بسم الله الرحمن الرحیم
  مادر,هر کاری کند اهل خانه هم یاد میگیرند
  مثلا اگر شهید شود!!
  خدایا به سوز دل مولا علی (ع)وبه پهلوی شکسته ی زهرای مرضیه(س) قسمت میدهم که فرج منتقم خونشان را برسانی …
  آمین
  التماس دعا
  یا زهرا(س)

 32. ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۰:۱۰ | #34

  با سلام!
  پادگان دژ خرمشهر منو به یاد شهید حجت الله رحیمی انداخت که 18 اسفند90 همونجا برات شهادت گرفت.
  تو فکه آدم قلبش رو لای رملها جا میذاره..و موقع برگشت انگار دارن از موطنت جدات میکنن..
  هویزه هم که کربلاست واسه خودش و تا شهدا کربلاییت نکردن نمیذارن پا تو بیرون بذاری

  به روزم با: جواب اعتماد حضرت آقا این نیست!

 33. زهرا.د
  ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۰:۲۳ | #35

  سلام و زیارت قبول
  امسال هویزه برای من کربلا بود…
  قتلگاهش هم کربلایی بود و فرماندهش هم حسینی..
  انگار وقتی حسین فرمانده باشد همیشه چیز جور دیگری میشود
  .
  .
  حسین!..کربلا!..

 34. دوست
  ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۳:۲۶ | #36

  موفق باشید
  حامیان سپاه قدس

 35. ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۸:۵۳ | #37

  با سلام و خدا قوت….

  با کار جدید ؛؛ مادر … ؛؛
  بروزیم.

  در خدمتیم…
  یا حق

 36. ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ در ۰۹:۱۱ | #38

  سلام علیکم

  “امکان ندارد شما شلمچه بروید و زمینگیر نشوید ! معنی این حرف مرا کسی می فهمد که یکبار هم که شده غروب شلمچه را دیده باشد…”

  راست میگی برادر، سال 88 ما غروب شلمچه با حاج آقا دلبریان گذروندیم… عجب حال و هوایی بود…

  محتاج دعای خیر

 37. ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۲:۱۵ | #39

  روایت یک ایثارگری

  روایت اول

  سر بزنید

 38. ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۳:۱۵ | #40

  سلام حاج احمد عزیز
  زیارت قبول
  با “صالح مقبول یا اصلح مقام گریز؟” به روز ام.
  موفق و بصیر باشید

 39. ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۵:۲۴ | #41

  سلام
  التماس دعا
  دعاکنین قسمت ماهم بشه

 40. ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۳:۳۶ | #42

  سلام
  عکس معراج شهدا نظرمو جلب خودش کرد…
  حالا شما هم قدم بر دیدگانمان بگذار یه نیمچه سفرنامه ای از معراج شهدا گذاشتم با نام ” پروازگاه عاشقان”
  حتما ببینید اگر هم صلاح دونستید پیشنهاد بدید به دیگران
  باز هم دوست داشتید ما رو بلینکید
  التماس دعا

 41. ۲۹ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۲:۰۷ | #43

  انبار دولتی در اختیار ارباب*کیخسرو شاهرخ* قرار داشت.
  او این انبار را به نوبه خود به یک فرد بهائی داده بود تا از ان نگهداری کند.
  این محصول بزرگ در ان قحطی عظیم نگهداری شد و همین ک در معرض خراب شدن واقع گردید برای عرضه عمومی به میدان فرستاده شد.
  سیب زمینی دولتی ب جای اینکه در اختیار مردم کوچه و بازار قرار بگیرد در اختیار امریکایی ها و سایر خارجیان قرار میگرفت.عجب بدبخت و پردشمن است مســلمــان ایــــرانـــی!!!

 42. محمد
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۳:۵۷ | #44

  من خادم محمودوندبودم ان روزی که امدید

  • احمد کارآمد
   ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۵:۱۸ | #45

   التماس دعا برادر

 43. ۸ خرداد ۱۳۹۲ در ۲۱:۰۳ | #46

  سلام و عرض ادب.
  من میشداغ امسال خادم بودم.
  میشداغ بی نظیره…
  البته هرگی یه بویی داره..
  به سنگر ما قدم بذارید.
  یا علی

 44. ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ در ۱۸:۱۰ | #47

  امکان ندارد شما شلمچه بروید و زمینگیر نشوید ! معنی این حرف مرا کسی می فهمد که یکبار هم که شده غروب شلمچه را دیده باشد و در آخر سخنان تاثیرگذار حاج آقای ریاحی و قرعه کشی کربلا که باز هم از ارباب نطلبید ….. ولی ارباب بازم مناطلیبد!!!!!!!!!!!!!!!

  سلام من همونیم که کربلا راهیان 91 به اسمم دراومد.نمیدونم جریانش چی بوداولش نمیخاستم بیام منطقه یعنب به خاطز مشکلانی که دانشگاه سرراهمون گذاشت تا15اسفندیعنی روز قبل حرکت دانشگاه قبول هزینه نمیکرد منم بچه بسیجی دیگه شد با هزار مکافات و ماشین خراب شدن بالاخره اخرین اتوبوس رسیدیم
  روزیم که گفتن حالا قرعه کشی کربلا اسن بچه ها کاروانتا بده به اونی که اسم مینوشت گفتم اسم مناننویس من یه بار رفتم اونم جلوخودم ننوشت اخرین نفر38 نوشت منم بدوم نگاه تحوبل بچه ها خادم دادم
  اخ خدا ایشالا همه تواون لحظه که اسم براکربلا خوندن قرار بگیرن چه حالی بود نصیب همگی بشه
  اقاغرض شما برا من دعا کنیدبه چیزی که میخام برسم منم ایشالا رفتم کربلا ونجف روبرو ایوان طلا آقا نائب الزیاره همگی باشم

 45. هیسا
  ۳ فروردین ۱۳۹۳ در ۲۱:۳۱ | #48

  سلام اجرتان با خود خود خود شهدا……………..

 46. ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ در ۰۲:۲۹ | #49

  با سلام و عرض ادب.
  دوستان به ما سر بزنید.
  راه شهید باقیست

 47. anesthesia
  ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ در ۱۵:۲۶ | #50

  سلام.هرکی امسال اسفند با ستاد صیاد رفته خوش بحالش اولا بعدش اگه صوت نقطه رهایی میشداغ رو داره لطف کنه برام بفرسته.
  ممنون

 1. بدون بازتاب