خانه > اجتماعی, جنگ نرم, دسته‌بندی نشده, سیاسی, فتنه > تشابهات انكار ناپذير كروبي، منافقين و قذافي

تشابهات انكار ناپذير كروبي، منافقين و قذافي

آگاهان دنياي سياست و خبر معتقدند، شيوه هاي نخ‌نماي جذب هوادار كه اتفاقاً از ضد‌اخلاقي‌ترين روش‌هاي متداول در اين زمينه نيز هست، همواره مورد استفاده افراد مسئله دار قرار مي‌گيرد.

در اين ميان عده خاصي از سياستمداران چنين روش‌هايي را مورد استفاده قرار مي‌دهند و در گردهمايي هاي انتخاباتي و يا سفرهاي خارجي، نسبت به سوءاستفاده از زنان و جذابيت ها ی خاص آنها اقدام مي شود.

چنين راه‌كار‌هاي رذيلانه‌اي در موارد متعدد از سوي منافقين، كروبي و قذافي مورد استفاده قرار گرفته است.

روش هاي كثيف در جذب مخاطب

در خبرها آمده بود كه ديكتاتور ليبي همواره تعداي زن را در لباس نظامي به همراه خود دارد. گفته مي‌شود كه وظيفه آنها انجام شخصي‌ترين امور اين ديكتاتور است.

به گواهي اسناد تاريخي، استفاده از زنان و دختران در فعاليت هاي سياسي از جمله روش هاي معمول منافقين در خانه هاي تيمي یا فعاليتهاي خرابكارانه وترورهاي آنان در سال هاي اول انقلاب بود؛ روشي كه در برپايي گردهمايي هاي چند نفره آنان كه تظاهرات گسترده ناميده مي‌شد نيز مورد استفاده قرار مي گرفت. البته نقطه اوج اين رفتار زشت، زماني بود كه ازدواج هاي متوالي تشكيلاتي به زنان ساكن در آن تحميل شد.

دوران انتخابات رياست جمهوري دهم را كمتر كسي در خاطر ندارد. شهروندان ايرانی مشاهده كردند كه در اين دوره از انتخابات، شاخص‌ترين وجه ميان هواداران كروبي، حضور ساختارشكنانه بانوان بدحجاب بود. متأسفانه اين حضور نامبارك، با حضور بعضي گروه‌هاي خاص فكري و فرقه‌هاي منحرف همراه شده بود. از سوي ديگر اين امر به عنوان يك رويه در ميان اغتشاشات ضدانقلاب در ايام پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم نيز مشاهده مي شد.

رنگارنگ بودن از شاخصه هاي تشابه ميان كروبي،‌منافقين و قذافي است.

كروبي رنگ سفيد را براي خود در دوره تبليغات انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري بر گزيده بود اما آرام آرام هواداران اندكش را به استفاده از نماد سبز تشويق كرد.

منافقين نيز كه همواره در سايه حضور داشته و مشغول دسيسه چيني هستند آرام آرام به سمت استفاده از اين رنگ حركت كردند تا همراهي بيشتري با فتنه گران سابق و ضدانقلاب هاي كنوني داشته باشند.

در اين ميان قذافي نيز كه تا پيش از وقوع قيام ملت ليبي عليه خود، نياز چنداني به استفاده از نماد‌هاي رنگ نمي ديد،‌اخيراً از هوادارن خود خواسته است تا از رنگ سبز براي نشان دادن موضع سياسي‌شان استفاده كنند.

جالب آن است كه در تشابهي آشكار ميان اين ديكتاتور و ضدانقلاب، رنگ كتاب قانون نوشته شده توسط قذافي كه در همه جاي اين كشور به‌ طور نمادين نصب شده، سبز است.

رفتار ذليلانه و متناقض در برابر آمريكا

مردم ايران به ياد دارند كه كروبي در دوره هايي از فعاليت سياسي خود، مخالف سرسخت آمريكا بود اما اكنون به وضوح از حمايت هاي اين كشور استعماري بهره مند مي شود.

منافقين نيز زماني مدعي مبارزه با سيطره آمريكا بودند اما با حمايت هاي بي دريغ همين قدرت استكباري در پناه صدام آرام گرفته و براي خوش خدمتي به او دست به جنايت هاي فراواني زدند. البته اين گروهك تروريستي جنايت هاي بيشماري را در داخل كشور مرتكب شد كه در هماهنگي كامل با سياست هاي آمريكا بود.

قذافي هم كسي بود كه مدتهاي طولاني، ژست مبارزه با آمريكا را مي گرفت تا محبوب مسلمانان و همه آزادي‌خواهان جهان شود اما به يكباره و براي برقراري ارتباط با آمريكا و دريافت كمك از اين كشور حاضر شد تا بخش اصلي تجهيزات هسته اي خود شامل سانتريفيوژهايش را به آمريكائيان تحويل بدهد.

کروبی –قذافی-شیخ بی سوادکروبی-منافقین-مسعود رجوی-فتنه 10 اسفند-ایران-جلبک-جنبش سبز-کتاب سبز-مهدی کروبی-چهارشنبه سوری-فتنه 88-شباهت-استفاده از دختران- استفاده از زنان-سوءاستفاده

شادی روح امام و شهدا صلوات