امام باقر علیه السلام

امام باقر علیه السلام-امامان شیعه-حدیث-روایت-عاشورا-ائمه-امام پنجم شیعیان-پوستر با کیفیت

برای دریافت پوستر با کیفیت کلیک کنید

امام باقر(علیه السلام) می فرماید:

کسی که مومنی را برای گناهی سرزنش کند،

نمیرد تا خودش آن گناه را مرتکب شود.

***

شنیدید که می گویند، منع بر روی تاقچه ست!

***

گاهی شده که از جایی می خوریم و نمی دانیم که از برای چه و از کجا خورده ایم!

فکر می کنم خیلی از آنها مربوط به همین اخلاقیات ناپسند

به مانند سرزنش کردن و منع کردن می باشد.

شادی روح امام و شهدا صلوات