الاتحاد باخت یا ما؟

قسمت اول:مرور وقایع بازی پرسپولیس و الاتحاد

سه شنبه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر بود که با جمعی از دوستان سر کار عازم استادیوم آزادی شدیم.از آخرین بازی که به استادیوم رفته بودم،روزها یا شاید ماهها زیادی می گذشت.بعد از نتایج ضعیفی که تیم پیروزی در دوفصل اخیر گرفته بود دیگر میلی برای دیدن بازی های این تیم در منزل هم نیست چه برسد به استادیوم رفتن، اما این بازی با بازی های دیگر فرق داشت،یکی اینکه سر قضایای بحرین رفتیم استادیوم تا شاید بتوانیم مظلومیت مردم بحرین رو به آسیا نشان بدهیم وبعد هم کلی در اینترنت بچه حزب اللهی ها تبلیغ این بازی را کرده بودند و شعار هایی برای این بازی ساخته بودند (مانند:پرسپولیس زلزله ،آل سعود قاتله) ودیگر اینکه مجانی بود چون یکی از رفقا من را مهمان کرده بود ودر اخر هم بالاخره یک زمانی ما طرفدار این تیم بودیم.

ساعت 4 بعد از ظهر رسیدیم درب شرقی همین اول کاری با چند صحنه جالب برخوردیم:استادیوم خیلی خلوت بود انگار نه انگار که بازی آسیایی است و جمعی از بچه حزب اللهی ها قبل از گیت استادیوم در مقابل خرنگاران پرچم بدست در حال شعار دادن ضد آل سعود و ال خلیفه بودند.به ما هم پرچم بحرین دادند ولی حراست استادیوم جلوگیری میکرد از ورود پرچم بحرین به استادیوم ناچار بدون پرچم وارد استادیوم شدیم.در گیت بازرسی اولین بار بود که اینقدر سخت گیری میدیدم حتی داخل کفش افراد رو هم وارسی می کردند.  اولین بار بود که جایگاه ویژه می رفتم سابق جایگاه 25 پاتوقم بود.تکثر مامورین انتظامی که همه جا دیده می شدند نطر همه را به خود جلب  می کرد. بعضی از تماشاگران لباس های جالبی بر تن کرده بودند.

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی- Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگ کلیک کنید

بازیکنان تیم ها برای گرم کردن وارد زمین شدند به محض ورود بازیکنان الاتحاد اتفاقات و درگیری های این بازی شروع شد ،همه آنها رو هو کردند و بعد جمعیتی سیاه پوش شروع به شعار دادن علیه آل سعود کردند.تماشاگران دیگر هم شروع به تشویق بازیکنان پیروی کردند،برای هر بازیکنی به یک شکل مثلا “حقیقی کاسیاس” یا “مازیار قایقران” یا”شیری کانناوارو” بازیکنانی  هم که نمی توان لقبی به آنها داد را با اسم خودشان صدا میزدند و بازیکنان هم به سمت تماشاگران رفته جلوی آنها خم و راستی می شدند از روی تشکر .

تا شروع بازی (در سکو های موسوم به روبه رو جایگاه )درگیری خاصی پیش نیامد .با شروع بازی درگیری ها هم شروع شد و مامورین عزیز نیروی انتظامی وهمین طور تماشاگران طرفدار پیروزی مدام با آن گروه 1000 نفری درگیر شدند .نیروی انتظامی هر چند دقیقه دو سه نفری رو به خاطر شعار دادن ضد آل سعود و …دستگیر میکرد و می برد .تماشاگران شروع به شعار دادن علیه بچه حزب اللهی ها کردند “تماشاگر سیاسی حیا کن ورزشگاه رو رها کن” وبعضی اوقات “نیروی انتظامی حمایت حمایت”.اینقدر این درگیری ها زیاد بود که بعضا از تماشای بازی غافل می شدیم .پیروزی خیلی سریع دو گل زد و در ادامه الاتحاد یکی از گل ها رو جواب داد و نیمه اول 2بر1 تمام شد.

در بین دو نیمه یگان ویژه نیروی انتظامی وارد استادیوم شد  و اینقدر ما محو اتفاقات آن سمت بودیم که متوجه شروع شدن نیمه دوم نشدیم.مامورین آن گروه تقریبا هزار نفره که دیگه هزار نفر نبودند رو به چند جایگاه آن طرف تر که کسی نبود هدایت کردند (یا بهتر بگویم مجبور کردند )به تعداد مامورین اضافه شد به حدی که آنها را محاصره کردند.هرچند دقیقه یکبار مامورین به بهانه شعار دادن یا پرچم بحرین بچه حزب اللهی ها را میزدند .این قدر این رفتار آنها با شدت بود که یک نفر به شدت مصدوم شد و با آمبولانس به بیرون استادیوم منتقل شد.

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی- Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

در همین حوالی همه نگاه ها به طبقه بالای استادیوم جلب شد. چند نفر در حال پهن کردن پرچم قرمز رنگی بودند وهمه تماشاگرها شروع به تشویق آنها کردند،پهن کردن پرچم داشت به آخر می رسید که رنگ پرچم سفید شد واقعا چه دل و جراتی داشتند پرچم بحرین رو چه شکلی آوردند استادیوم الله اعلم.به محض اینکه مامورین متوجه شدند که این پرچم پرچم بحرین است در یک چشم بهم زدن پرچم را جمع کردند و عاملان را هم دستگیر کردند. در نهایت مامورین به دانشجو ها و افرادی که در این ایام فاطمیه آمده بودن تا با مردم بحرین همدردی کنند و مظلومیت آنها را نشان دهند حمله کردند وآنها را از استادیوم بیرون کردند تا خدایی نکرده  AFC محروممان نکند و البته در این بین تعداد زیادی از این بچه ها دستگیر شدند.

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی-Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

تصویری که رفیقم از پرچم گرفت.برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی-Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی-Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

لازم به ذکر است :اولین بار بود که میرفتم استادیوم و الفاظ رکیک به غیر از دو سه مورد نشنیدم.کارلوس کیروش و نیکبخت واحدی و احمد رضا عابدزاده هم از مهمانان ویژه این بازی بودند.

قسمت دوم:برنده میدان و تحلیل بازیگران اتفاقات بازی

نفر بغل دستی من میگفت چرا اصلا اینا اومدن تو استادیوم استادیوم جای کارهای سیاسی نیست .دم نیروی انتظامی گرم حال کردم اصلا کار خیلی خوبی کرد که اینا رو ریخت بیرون اتادیوم که جای کار سیاسی نیست.من گفتم اولا من آخر نفهمیدم نیروی انتظامی خوبه یا بد وقتی اغتشاشات میشود نیروی انتظامی فلان است ولی حالا که بچه حزب اللهی ها را میزند شده خوب…

دوما:کار ما به کجا کشیده است که حمایت از مردم ستم دیده وهموطنان قدیمی ما که زمانی جز ایران بودند شده کار سیاسی مثل اینکه بعضی ها باورشان نشده است که عربستان به بحرین حمله کرده وتقریبا بحرین را اشغال کرده است اگر عربستان مثلا به خوزستان ما حمله می کرد هم همین نطر را داشتید؟چرا ما به اینجا رسیده ایم که با کتک خوردن  همنوع خود احساس شادی می کنیم چه برسد به مردم مظلوم بحرین؟چرا نباید همه تماشاگران ما به این جنایات واکنش نشان دهند .با این قضایا معلوم شد برای خیلی ها که ادعای ایرانی بودن دارند حمایت از ستم دیده و مظلوم مهم نیست .ما ایرانی ها عشق ومحبت به همنوع را به جهانیان صادر کرده ایم سندش هم موجود است سر در سازمان ملل:

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

به فرض که نماینده AFCهم گزارش می داد و پیروزی را محروم می کردند.اصلا این فوتبال که مدام درحال به بار آوردن ناکامی های مختلف است محروم می شد چه اتفاقی می افتاد حداقل کمی کمتر از این بیت المال مسلمین خرج کسانی می شد که نگویم ضرر ، سودی هم برای ایران و ایرانی نداشته اند.بله پرسپولیس برد اما تمام تماشاگران ،علی دایی،کاشانی و نیروی انتظامی در درس اخلاق و معرفت و انسانیت شکست سنگینی خوردند. کاش برنامه نود در برنامه بعدش به جای کارشناس داوری کارشناس وجدان دعوت کند.کاش این سوال SMS برنامه این هفته این باشد :به نظر شما الاتحاد باخت یا ما؟

کلیپ تقریبا کاملی از حوادث این بازی:

به لینک های زیر هم سر بزنید ضرر نمی کنید

 

++وقتی حزب الهی بودن جرم است(امین صبحی)

++ناجا و حزب الله در استادیوم آزادی(میثم رشیدی)

++بسیج چوب دو سر طلا(رضا فروزش)

++عملیات نیروهـای ویـژه برای قلع و قمع دانشـجویان+ فیلم و عکس(فرهنگ نیوز)

 

شادی روح امام و شهدا صلوات

 1. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۸:۳۵ | #1

  سلام و درود؛
  دوست عزیز این مطلب شما در پایگاه اینترنتی عمارنامه منتشر گردید.
  http://ammarname.ir/11/11/2956
  موفق و پیروز باشید .
  عمارنامه http://ammarname.ir/—- info@ammarname.ir

 2. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۰۱:۴۵ | #2

  نیروی انتضامی باخت و فوتبال ما که همیشه تو اخلاق آخره

  دوست عزیز با اندر حکایت دولت و مجلس بروزم…

 3. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۰۷:۰۶ | #3

  سلام عزیز. سالروز شهادت زهرای اطهر(س) را تسلیت می گم. ننگ و نفرین تا قیامت باد بر آل سعود . درود بر همه عزیزانی که به استادیوم رفتند و فریاد مردم بحرین را به رسانه ها رسوندند . موفق باشین. افتخار بدین بازدید ما تشریف بیارین.

 4. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۳۸ | #4

  فقط همین یه تیکه:
  علی دایی،کاشانی و نیروی انتظامی در درس اخلاق و معرفت و انسانیت شکست سنگینی خوردند

 5. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۵۱ | #5

  دوست من سلام
  افتخاریست برای ما که به سایت خودت سر زدی و این فیلم رو از فارس تی وی اینجا کار کردی.
  امیدوارم بتونیم در کنار هم لحظات خوشی را در فارس تی وی داشته باشیم.
  موفق باشید

  • ahmad007
   ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۵:۳۳ | #6

   خواهش میکنم .تشکر از شما که ایت چنین سایت خوبی برای ما فراهم کردید

 6. خانه ام بیت رهبری است (هیئت آزادگان)
  ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۷:۰۲ | #7

  مظلومیت تنها از آن بچه بسیجی هاست و پزش برای روشنفکرها.

  ما را با نام هیئت آزادگان بیرجند لینک نمایید

 7. مجید پرسپولیسی
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۲۸ | #8

  انصافا قیافه یه دونه از شماها به استادیوم و فوتبال نمیخورد. یه دونتون فرق توپ و خربزه رو نمیدونستین. بروبچ پرسپولیسی بهتون درسی دادن تا بفهمید استادیوم پاک و مقدس است و جای بسیج و حیدر و سیدحسن نصرالله و بشار اسد نیست. جای امثال شما هئیت است و اونجاهایی که کیک و ساندیس و ایرانسل رایگان میدن. البته نمیدونم شماها چرا از رو نمیرید اونموقع که بدنیا نیومده بودم توی عربستان تو موسوم حج یه کتک جانانه و مفصل از پلیس عربستان خوردید سر لات بازیتون ولی بزام شاختون رو تیز میکنید.

  • ahmad007
   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۱۰ | #9

   با کمال احترام باید بگم که هنوز از نظر عقلی کاملا رشد نکردید. در مورد سوالتون هم هر وقت با ادب و احترام و از روی منطق خواستید بحث کنید،جوابتون رو میدهم

 8. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۲:۳۷ | #10

  سلام دوست عزیز
  با تشکر
  شما نیز لینک شدید
  موفق باشید
  یاعلی[گل]

 9. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۲:۴۴ | #11

  سلام شهادت فاطمه اطهر س تسلیت ما رو هم لینک میکنید

 10. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۴:۵۰ | #12

  سلام دوست عزیز…لطفا آدرس دفتر 30یا30 یک جوان شهرستانی را
  به http://kheshtzar.persianblog.ir تغییر دهدید با تشکر

 11. مجید پرسپولیسی
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۸:۳۳ | #13

  اینم یادم رفت بنویسم. مردم سوریه کشته نمیشن؟ یا بشن اشکال نداره؟

  • ahmad007
   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۱۱ | #14

   ایضا برای این کامنت هم:با کمال احترام باید بگم که هنوز از نظر عقلی کاملا رشد نکردید. در مورد سوالتون هم هر وقت با ادب و احترام و از روی منطق خواستید بحث کنید،جوابتون رو میدهم

 12. سید جلال تمیمی
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۲۰:۲۱ | #15

  سلام
  مطلب زیبایی بود
  فقط اینو بگم که پرچم کار اقای ال حبیب بود که شب قبل وارد ورزشگاه کرده بود.اینگار می دونست چه اتفاقی قراره بیفته…در ضمن اون بنر هایی هم که عکس شهدای بحرین و شعار های عربی و فارسی داشت هم کار ایشون بود…البته شنیدم که بدجوری ناکارش کردن.
  خدا لعنت کنه اون کسایی رو که خون به دل ما کردن
  راستی ایشون تو وبلاگش زده که چهارشنبه هم می خوان برن استادیوم
  شما هم کمک کنین وبلاگش اینه http://www.alehabib.com
  یا زهرا(س)

  • ahmad007
   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۰:۵۴ | #16

   تشکر به خاطر راهنمایتون

 13. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۲۳:۰۱ | #17

  سلام دوست عزیز
  با موضوع بی شرمی حدادیان به روزم
  یا علی

 14. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۰۷:۵۲ | #18

  سلام
  جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد امام خمینی(ره)
  برادر اگه ممکنه ما رو هم لینک کن ثواب داره
  باهم با دشمن بجنگیم

 15. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۰۲ | #19

  سلام
  ممنون
  چه چیز خوب آیا؟
  با چه اسمی لینکتون نماییم همی؟
  راستی منظورتون از فدک کجاست؟همون فدک! اونجا به دنیا اومدین

 16. ساسانی
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۲۹ | #20

  خیلی جالب بود و البته اسباب تاسفدوست داشتم بدانم فضای استادیوم چه طور بود؟چون در تلویزیون که چیزی ندیدیم .با این حال شما مطمئن باشید همینقدرش هم در دنیا بازتاب داشته است.
  الموت لال خلیفه
  الموت لال سعود

  • ahmad007
   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۳۷ | #21

   شرمنده اگر نتونستم قشنگ فضای استادیوم رو توصیف کنم

 17. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۴۷ | #22

  چرا؟
  مگه اسم وبم خیلی بده؟
  شمالینک شدین
  من این اسم رو دوست دارم

 18. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۲:۰۲ | #23

  منم الان میرم معتاد میشم
  با اسم رزمنده 69
  اگر واقعا بده و زننده است بگید کلا عوضش کنم ؟

 19. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۲۰:۲۵ | #24

  سلام
  اگر حرف هایم درباره سعید حدادیان ناراحتتون کرد معذرت میخوام . چون نامردی این طور رفتارها ! شما خودت ختم همه ی اخبارهایی و میدونی در این چند روز چند بار احمدی نژاد از ولایت حمایت کرده و به نظرم اگر عمل کرد احمدی نژاد را مرور کنید و چه کارهایی برای این انقلاب کرد و دشمنانش را در ذهن یاد آور شوی مطمئنم شما هم مثل من کفری میشی . به هر حال تشکر
  جانم فدای رهبر عزیز تر از جانم

 20. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۲۱:۳۴ | #25

  وب سايت شما عزيز به نظرم حرفه ايي و جمع و جور و مفيد است . الحمدالله كه هر روز شاهد رويش هاي تازه ايي در عرصه ي جنگ نرم هستيم.

  مشخص است كه كار نيروي افتضاحي! قبيح بوده! يادشون رفت كه سربازاي بي گناه رو توي خيابوناي تهرون (سال فتنه 88) همين بچه بسيجي ها از زير دست و پا نجات مي دادن!

  بنده شما را لينك كردم.

  موفق باشيد. ياعلي(ع)

 21. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۲۱:۴۲ | #26

  باشه همون فرزندامام خمینی بذارید . بهتر از رزمنده است
  با تشکر
  واحد حراست وب دختر امام

 22. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۰۳:۲۲ | #27

  با سلام بر شما

  با مطلب “اثرات منفی تخریب مستند “ظهور بسیار نزدیک است” به روز می باشم. حتما” مطالعه بفرمایید

 23. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۲۲:۴۵ | #28

  جای تاسف داره . . .

 24. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۰۹:۴۴ | #29

  من هم در ورزشگاه بودم
  با خفت و خواری مارو انداختند بیرون
  http://www.monaadi.ir

 25. zahra
  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۹:۰۸ | #30

  با سلام
  خدا آل سعود وآل خليفه را لعنت كند ايضا همه كساني را كه دانشجو ها را در استاديوم زدند

  و شايعت و بايعت و تابعت علي ضربهم…

  خدا به همتون جزاي خير دهد و شما را با عمه ضرب ديده دشت كربلا محشور فرمايد

 26. ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۱:۱۸ | #31

  اشنایی با اساتید اخلاق و بزرگان اخلاق و عرفان/ نقل مطالب اخلاقی/داستان هایی از بزرگان/تاریخ اسلام/ حسینیه/زیارت به نیابت در عتبات عالیات/ زیارت زنده حرم های مطهر/اعلام زمان برگزاری جلسات مداحی حاج محمد رضا طاهری/دل نوشته/http://batomigoyam.blogfa.com مراجعه فرمایید

 27. محمد
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۸:۱۵ | #32

  واي ي ي ي خداي من! نمي خواستم چيزي بگم ولي نشد
  اين مجيد پرسپوليسي چي گفته!؟
  گفته( فضاي پاك و مقدس استاديوم)
  عزيزم ، مطمئني كه تا حالا استاديوم رفتي؟
  اخه ادم كم عقل،ما كه تو استاديوم ها چيزي جز بي تربيتي و زشتي و فحش و ناسزا و نامردي چيزي نديديم
  شما كه بخاطر يه بازي به ناموس مردم فحش ميدين ، چه ميدونيد فضاي پاك و مقدس چيه؟

  • ahmadkaramad
   ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۳:۱۷ | #33

   آقا محمد ادب رو رعایت کنید

 28. احمد
  ۴ خرداد ۱۳۹۰ در ۱۸:۳۰ | #34

  سلام
  من 21سالمه و نزديك به11 ساله كه بسيجيم.
  من در بازي استقلال در استاديوم بودم.
  دراون بازي هم پرچم بحرين آورده بودند.
  به نظر من كثيف ترين كار بسجيا همين بود.حضرت آقا فرمودند از اول انقلاب تنها ارگاني كه اشتباه نداشته بسيج بوده.ولي اگر اين حركت قبل اين صحبت انجام ميشد شايد ديگه اينطور صحبت رو نميشنيديم.
  آيا درفوتبال بحرين همان تيمي نبود كه وقتيما صعودنكرديم به جام جهاني پرچم عربستان رو ميگردوندن؟؟؟
  سياستمداران ما در ملاقات ها از اين موضوع حرفي زدند؟
  اين كارمابسجيا باعث شد ديدگاه افرادي مثل مجيد پرسپوليسي به كل بسيج بد بشه
  چرا كاري نميكنيم فضاي كثيف ورزشگاه ها حزب اللهي شود؟
  قبول كنيدكار اشتباهي بود
  من حاضربه بحث هستم.
  meshkat_7075@yahoo.com

 29. احمد
  ۴ خرداد ۱۳۹۰ در ۱۸:۳۳ | #35

  ببخشيد پر حرفي كردم
  دلم از كار دروستانم پر بود
  شايدم باعث صعود نكردن استقلال همين بود
  واقعا متاسفم
  meshkat_7075@yahoo.com

 1. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ در ۱۴:۰۶ | #1