بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘مینیمال’

سر و ته ظفر

۲۵ فروردین ۱۳۹۰ ۱۴ دیدگاه

کافی است یک شب از سر ظفر تا ته آن بروید.می توانید هزار خانم اشرافی را به مقصد برسانید که هرکدام جنس خود را ناشی از کمبود های نقدی جار میزنند.اینها دروغ میگویند :زنان کشاورز ما به آبیاری عفت عادت دارند.

 

 

حجاب-ظفر-خودفروشی-الگو-محجبه-چادر-حجاب اسلامی-دختر-نگاه-شهوت انگیز-دختر ایرانی-حجاب ایرانی-حجاب ایرانیان-Hijab - Zafar - Template - veiled - tents - the Islamic veil - girls - look - Iranian girl - Iranian hijab - Hijab Forum

برای دریافت پوستر با کیفیت کلیک کنید

 

حجاب-ظفر-خودفروشی-الگو-محجبه-چادر-حجاب اسلامی-دختر-نگاه-شهوت انگیز-دختر ایرانی-حجاب ایرانی-حجاب ایرانیان-Hijab - Zafar - Template - veiled - tents - the Islamic veil - girls - look - Iranian girl - Iranian hijab - Hijab Forum

برای دریافت پوستر با کیفیت کلیک کنید

شادی روح امام و شهدا صلوات

و باز قصه ی توهم

و باز قصه ی توهم
اتوبوس
ساندیس
مرخصی
تشویقی
اجبار
تأثیری در حماسه مان نداشتند
اما
تحلیل های تو را رنگ زدند
تا باز غافل بمانی
از درک یک حضور
تا باز اشتباه کنی و اشتباه تصمیم بگیری و
دلت خوش شود به همین اشتباه
همان بهتر که
تو ما را نفهمی اصلاً!

توهم-متوهم-کروبی-موسوی-میرحسین موسوی-جنبش سبز-جلبک-شیخ بی سواد

شادی روح امام و شهدا صلوات