بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘پوستر-عکس’

الاتحاد باخت یا ما؟

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۳۵ دیدگاه

قسمت اول:مرور وقایع بازی پرسپولیس و الاتحاد

سه شنبه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر بود که با جمعی از دوستان سر کار عازم استادیوم آزادی شدیم.از آخرین بازی که به استادیوم رفته بودم،روزها یا شاید ماهها زیادی می گذشت.بعد از نتایج ضعیفی که تیم پیروزی در دوفصل اخیر گرفته بود دیگر میلی برای دیدن بازی های این تیم در منزل هم نیست چه برسد به استادیوم رفتن، اما این بازی با بازی های دیگر فرق داشت،یکی اینکه سر قضایای بحرین رفتیم استادیوم تا شاید بتوانیم مظلومیت مردم بحرین رو به آسیا نشان بدهیم وبعد هم کلی در اینترنت بچه حزب اللهی ها تبلیغ این بازی را کرده بودند و شعار هایی برای این بازی ساخته بودند (مانند:پرسپولیس زلزله ،آل سعود قاتله) ودیگر اینکه مجانی بود چون یکی از رفقا من را مهمان کرده بود ودر اخر هم بالاخره یک زمانی ما طرفدار این تیم بودیم.

ساعت 4 بعد از ظهر رسیدیم درب شرقی همین اول کاری با چند صحنه جالب برخوردیم:استادیوم خیلی خلوت بود انگار نه انگار که بازی آسیایی است و جمعی از بچه حزب اللهی ها قبل از گیت استادیوم در مقابل خرنگاران پرچم بدست در حال شعار دادن ضد آل سعود و ال خلیفه بودند.به ما هم پرچم بحرین دادند ولی حراست استادیوم جلوگیری میکرد از ورود پرچم بحرین به استادیوم ناچار بدون پرچم وارد استادیوم شدیم.در گیت بازرسی اولین بار بود که اینقدر سخت گیری میدیدم حتی داخل کفش افراد رو هم وارسی می کردند.  اولین بار بود که جایگاه ویژه می رفتم سابق جایگاه 25 پاتوقم بود.تکثر مامورین انتظامی که همه جا دیده می شدند نطر همه را به خود جلب  می کرد. بعضی از تماشاگران لباس های جالبی بر تن کرده بودند.

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی- Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگ کلیک کنید

بازیکنان تیم ها برای گرم کردن وارد زمین شدند به محض ورود بازیکنان الاتحاد اتفاقات و درگیری های این بازی شروع شد ،همه آنها رو هو کردند و بعد جمعیتی سیاه پوش شروع به شعار دادن علیه آل سعود کردند.تماشاگران دیگر هم شروع به تشویق بازیکنان پیروی کردند،برای هر بازیکنی به یک شکل مثلا “حقیقی کاسیاس” یا “مازیار قایقران” یا”شیری کانناوارو” بازیکنانی  هم که نمی توان لقبی به آنها داد را با اسم خودشان صدا میزدند و بازیکنان هم به سمت تماشاگران رفته جلوی آنها خم و راستی می شدند از روی تشکر .

تا شروع بازی (در سکو های موسوم به روبه رو جایگاه )درگیری خاصی پیش نیامد .با شروع بازی درگیری ها هم شروع شد و مامورین عزیز نیروی انتظامی وهمین طور تماشاگران طرفدار پیروزی مدام با آن گروه 1000 نفری درگیر شدند .نیروی انتظامی هر چند دقیقه دو سه نفری رو به خاطر شعار دادن ضد آل سعود و …دستگیر میکرد و می برد .تماشاگران شروع به شعار دادن علیه بچه حزب اللهی ها کردند “تماشاگر سیاسی حیا کن ورزشگاه رو رها کن” وبعضی اوقات “نیروی انتظامی حمایت حمایت”.اینقدر این درگیری ها زیاد بود که بعضا از تماشای بازی غافل می شدیم .پیروزی خیلی سریع دو گل زد و در ادامه الاتحاد یکی از گل ها رو جواب داد و نیمه اول 2بر1 تمام شد.

در بین دو نیمه یگان ویژه نیروی انتظامی وارد استادیوم شد  و اینقدر ما محو اتفاقات آن سمت بودیم که متوجه شروع شدن نیمه دوم نشدیم.مامورین آن گروه تقریبا هزار نفره که دیگه هزار نفر نبودند رو به چند جایگاه آن طرف تر که کسی نبود هدایت کردند (یا بهتر بگویم مجبور کردند )به تعداد مامورین اضافه شد به حدی که آنها را محاصره کردند.هرچند دقیقه یکبار مامورین به بهانه شعار دادن یا پرچم بحرین بچه حزب اللهی ها را میزدند .این قدر این رفتار آنها با شدت بود که یک نفر به شدت مصدوم شد و با آمبولانس به بیرون استادیوم منتقل شد.

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی- Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

در همین حوالی همه نگاه ها به طبقه بالای استادیوم جلب شد. چند نفر در حال پهن کردن پرچم قرمز رنگی بودند وهمه تماشاگرها شروع به تشویق آنها کردند،پهن کردن پرچم داشت به آخر می رسید که رنگ پرچم سفید شد واقعا چه دل و جراتی داشتند پرچم بحرین رو چه شکلی آوردند استادیوم الله اعلم.به محض اینکه مامورین متوجه شدند که این پرچم پرچم بحرین است در یک چشم بهم زدن پرچم را جمع کردند و عاملان را هم دستگیر کردند. در نهایت مامورین به دانشجو ها و افرادی که در این ایام فاطمیه آمده بودن تا با مردم بحرین همدردی کنند و مظلومیت آنها را نشان دهند حمله کردند وآنها را از استادیوم بیرون کردند تا خدایی نکرده  AFC محروممان نکند و البته در این بین تعداد زیادی از این بچه ها دستگیر شدند.

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی-Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

تصویری که رفیقم از پرچم گرفت.برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی-Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

بازی پرسپولیس و الاتحاد-حاشیه بازی پرسپولیس و الاتحاد-ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی-پیروزی –پرسپولیس-ایران-الاتحاد عربستان-محاصره تماشاگران-حمایت از بحرین-پوستر بحرین-بحرین-حمایت از ستم دیده-میدان لولو-تماشاگران حامی بحرین-استادیوم آزادی-علی دایی-حبیب کاشانی-بچه حزب اللهی –حزب اللهی-کتک خوردن-کتک خوردن بچه حزب اللهی ها-تماشاگران حامی بحرین-پرچم بحرین در آزادی-Game Forums and Al Ittihad - Al Ittihad and the margins Persepolis game - beating the students by the police - Win - Persepolis - Iran - Ittihad - surrounded by the audience - to support Bahrain - Poster Bahrain - Bahrain - support the oppressed Square - Lulu - spectators sponsors Bahrain - Azadi - Ali Daei - Habib Kashani - Children Hezbollah - Hezbollah - beating - beating children is Hezbollah - spectators sponsors Bahrain - Bahrain flag of freedom -

برای دریافت تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

لازم به ذکر است :اولین بار بود که میرفتم استادیوم و الفاظ رکیک به غیر از دو سه مورد نشنیدم.کارلوس کیروش و نیکبخت واحدی و احمد رضا عابدزاده هم از مهمانان ویژه این بازی بودند.

قسمت دوم:برنده میدان و تحلیل بازیگران اتفاقات بازی

نفر بغل دستی من میگفت چرا اصلا اینا اومدن تو استادیوم استادیوم جای کارهای سیاسی نیست .دم نیروی انتظامی گرم حال کردم اصلا کار خیلی خوبی کرد که اینا رو ریخت بیرون اتادیوم که جای کار سیاسی نیست.من گفتم اولا من آخر نفهمیدم نیروی انتظامی خوبه یا بد وقتی اغتشاشات میشود نیروی انتظامی فلان است ولی حالا که بچه حزب اللهی ها را میزند شده خوب…

دوما:کار ما به کجا کشیده است که حمایت از مردم ستم دیده وهموطنان قدیمی ما که زمانی جز ایران بودند شده کار سیاسی مثل اینکه بعضی ها باورشان نشده است که عربستان به بحرین حمله کرده وتقریبا بحرین را اشغال کرده است اگر عربستان مثلا به خوزستان ما حمله می کرد هم همین نطر را داشتید؟چرا ما به اینجا رسیده ایم که با کتک خوردن  همنوع خود احساس شادی می کنیم چه برسد به مردم مظلوم بحرین؟چرا نباید همه تماشاگران ما به این جنایات واکنش نشان دهند .با این قضایا معلوم شد برای خیلی ها که ادعای ایرانی بودن دارند حمایت از ستم دیده و مظلوم مهم نیست .ما ایرانی ها عشق ومحبت به همنوع را به جهانیان صادر کرده ایم سندش هم موجود است سر در سازمان ملل:

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

به فرض که نماینده AFCهم گزارش می داد و پیروزی را محروم می کردند.اصلا این فوتبال که مدام درحال به بار آوردن ناکامی های مختلف است محروم می شد چه اتفاقی می افتاد حداقل کمی کمتر از این بیت المال مسلمین خرج کسانی می شد که نگویم ضرر ، سودی هم برای ایران و ایرانی نداشته اند.بله پرسپولیس برد اما تمام تماشاگران ،علی دایی،کاشانی و نیروی انتظامی در درس اخلاق و معرفت و انسانیت شکست سنگینی خوردند. کاش برنامه نود در برنامه بعدش به جای کارشناس داوری کارشناس وجدان دعوت کند.کاش این سوال SMS برنامه این هفته این باشد :به نظر شما الاتحاد باخت یا ما؟

کلیپ تقریبا کاملی از حوادث این بازی:

Continue reading “الاتحاد باخت یا ما؟” »

بیانیه جمعی از وبلاگ نویسان و فعالان فضای مجازی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱ دیدگاه

ولایت‌پذیری-تبعیت-امام عصر-مسلمان -عصر غیبت-ایران-امام خامنه ای-بیعت با رهبری-تجدید بیعت وبلاگنویسان

بسم الله الرحمن الرحیم

ولایت‌پذیری و تبعیت از امام عصر از وظائف هر مسلمان است و در عصر غیبت، ولی فقیه عهده دار زمام امور مسلمین است. بر هر مسلمانی واجب است تا تبعیت خود را از ولی فقیه خود، هم به صورت زبانی و هم به صورت عملی اثبات کند.

ما وبلاگ‌نویسان و فعالان فضای مجازی وظیفه خود می‌دانیم تجدید بیعت خود با ولی‌فقیه را اعلام کرده و اعلام کنیم که حمایت‌ها و همراهی‌های ما با گروه‌ها و مسئولین تا زمانی است که در مسیر ارزش‌های الهی و اسلامی گام بردارند. ما با کسی عقد اخوت نبسته‌ایم و مرزهای اعتقادیمان را با تمام وجود حراست می‌کنیم.

ما معتقدیم که مشروعیت مسئولین نظام وابسته به اجرای احکام اسلامی و تبعیت از نایب عام امام زمان (عج) است و اگر کسی در غیر این مسیر گام بردارد، قرار گرفتنش در آن مسئولیت خلاف شرع و قانون اساسی است. ما از مسئولین می‌خواهیم تا «ولایت پذیری عملی» خود را اثبات کنند و راه را بر هرگونه شایعه و حرف‌های حاشیه‌ای ببندند چرا که ما معتقدیم که تبعیت از ولی فقیه در قالب سخنان زیبا نیست و باید این سخنان در عمل ظهور یابند.

تعز من تشاء و تذل من تشاء
بیدک الخیر انک على کل شىء قدیر
جمعی از وبلاگ نویسان و فعالان فضای مجازی

اسامی وبلاگ نویسانی که این بیانیه را امضا کرده اند در وبلاگ آذرباد (محمدصالح مفتاح) منتشر شده است

شادی روح امام و شهدا صلوات

اولین مدافع ولایت

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۶ دیدگاه

دلم گرفته مثلا فاطمیه است .به علت گرفتاری های کاری نمی توانم یک هیئت درست حسابی بروم یا احتمالا بی بی لایق نمیدونن.پیشاپیش شهادت حضرت زهرا رو به همه شیعیان امیرالمومنین تسلیت می گویم. حاج حسین یکتا چند روز پیش آمده بود مسجد محلمون گفت آقا فرمودند:من حاجاتم رو جمع میکنم تا فاطمیه ،وتو فاطمیه از مادرمون میگیرم.التماس دعای شدید دارم از همه دوستان

آزار داده انــد بســـي در جـــــوانـــي ام

بـي زار از جـوانـــي و از زنــــدگانـــــي ام

جانانه ام چو رفت، چرا جان نمي رود؟

اي مرگ! همتي! كه به جانان رساني ام

هرشب به ياد ماه رخت تا سحر گهــان

هر اختري اســـت، شاهــد اخترفشاني ام

بر تيرهاي كينه سپر گشــت ســــينه ام

آرم گـــواه، پيش تـــو، پشت كمـــاني ام

ياري زمرگ مي طلبم، غربتـم ببيـــن

امـــت پس ازتــو كرد عجب قدرداني ام!

موي سپيد وفصل جواني، خبـردهـــد

كزهـــجرخود به روز سيه مي نشاني ام

ديوار مي كنـــد كمكـم، راه مــي روم

ديــــگرمــــپرس حــال مــن وناتواني ام

سوزنده تر زآتش غم، غربت علي (ع) است

اي مرگ، مانده ام كه توازغم، رهاني ام

شاعر:علی انسانی

 

 

فاطمیه-فاطمه-دهه دوم فاطمیه-پوستر مذهبی-پوستر فاطمیه-پوستر با کیفیت-حضرت زهرا-مدافع ولایت-اولین مدافع ولایت-hazrate-zahra

برای دریافت پوستر با کیفیت کلیک کنید

شادی روح امام و شهدا صلوات

فیلم سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عوامل گسترش بد حجابی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۶ دیدگاه

افزایش سن ازدواج، بد حجابی- حجاب- حجت الاسلام پناهیان-زیبایی گرایی-عوامل گسترش بد حجابی-محجبه-بانو-مهربانی-لطافت-زن ایرانی-عفاف-عفت-زیبایی-حیا-چادر-بنیان خانواده-

در این سخنرانی موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

۱- زیبایی گرایی

۲- سنت گریزی دوره جوانی

۳- محجبه های بی نشاط و بد اخلاق

۴- ترس از تحقیر

۵- ضعف تبلیغات دینی

۶- نارسایی های رسانه ای

۷- فعالیت های بین المللی علیه حجاب

۸- سوء تفاهم ها و افزایش سن ازدواج

برای استفاده از این فیلم تمامی قسمت ها را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج نمایید.

فیلم سخنرانی حاج آقا پناهیان با موضوع عوامل گسترش بد حجابی قسمت اول ( ۵۲mb )

فیلم سخنرانی حاج آقا پناهیان با موضوع عوامل گسترش بد حجابی قسمت دوم ( ۵۲mb )

فیلم سخنرانی حاج آقا پناهیان با موضوع عوامل گسترش بد حجابی قسمت سوم ( ۵۲mb )

فیلم سخنرانی حاج آقا پناهیان با موضوع عوامل گسترش بد حجابی قسمت چهارم ( ۴۲mb )

منبع: حجابستان

Continue reading “فیلم سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عوامل گسترش بد حجابی” »

وقتی ارباب اجازه ندهد

۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۲ دیدگاه

یادمه شش هفت ماه پیش سر قضیه سکوت سران فتنه وسایتهاشون در مقابل اهانت به قرآن و سیل پاکستان پیش بینی کردم که شعار این افراد منحرف در اغتشاش های احتمالی در آینده نزدیک این باشه:

نه غزه نه لبنان، نه قرآن نه پاکستان!

ولی امروز داشتم با خودم فکر میکردم از آن روز تا حالا اتفاقات زیادی رخ داده است.چند وقت پیش در تونس و مصر مردم انقلاب کردند ،کوری چشم دشمنان ما انقلاب اسلامی هم کردند . آمریکا خیلی دستپاچه از حول حلیم افتاد تو دیگ و آمد این جلبک هارا با شارژ پولی وغیره تحریک کرد تا به قول رهبر انقلاب شبیه سازی بین وضع مصر و تونس و ایران انجام بدهد و به افکار عمومی دنیا بفهماند که این بیداری اسلامی نیست و بیداری فلان است.بعد این جلبک های عزیز کلی تلاش کردند و شلوغ کردند، بیانیه دادند که ما میخواهیم برای حمایت از مردم آزادیخواه تونس و مصر در روز 25 بهمن تشریف بیاریم بیرون و تعدادی سطل آشغال آتش بزنیم و اون فضاحت رو در 25 بهمن به وجود آوردند .

اما  سوال من  از دوستان سبز، چرا این سران فتنه وسایت هاشون برای حمایت از مردم لیبی و بحرین و… بیانیه نمیدهند .الان تو بحرین ده ها برابر مصر، آل سعود و آل خلیفه  با حمایت آمریکا جنایت میکنند ولی آب از آب تکان نمیخورد یک بیانیه خشک وخالی هم نمیدهند حداقل یک ذره آبروداری بشود(یادش بخیر اون روزایی که شیخ بیانیه نژاد برای وزیدن باد هم بیانیه میداد) البته خدا رو شکر که خداوند دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است.

Bahrain in the blood-بحرین در خون-بحرین-کشتار-کشتار وحشیانه-جنایت آل خلیفه و آل سعود-جنایت-تجاوز-مزدور-دخالت-آیات القمزی-مردم بحرین-

برای دریافت پوستر باکیفیت کلیک کنید

حرف من با افرادی است که هنوز طرفدار این آقایون هستند، این هست که  چرا کمی  فکر نمیکنید ؟ فرق ندا آقا سلطان با تک تک مردم بحرین و لیبی و امثالهم چیست؟ که رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزیش خطاب به مردم ایران اسم این دختر رو میبرد اما نه تنها در مقابل کشتار مردم در لیبی و بحرین خفه خون گرفته این کشتار رو تایید هم میکند. این همه تبلیغات روی کشته شدن یک دختر معلوم الحال میکنند ولی کشته شدن آیات القمزی یا هزاران کودک و زن و جوان لیبیایی و بحرینی رو از عجزشان سانسور خبری میکنند.

چند روز پیش آخر اون کشیک احمق قرآن را آتش زد بابا اندازه نخود فکر کنید واتیکان بیانیه داد و محکوم کرد ولی باز هم این آقایون و سایت هاشون خفه خون گرفتند. دلیلش چیه؟دلیلش غیر از اینه که ارباب های آمریکاییشون اجازه نمی دهند و این آقایون عروسک خیمه شب بازی آمریکا شدند؟البته امام 25 سال پیش گفته بود که  هر وقت دیدید آمریکا ازتون تعریف میکند بدانید که به خطا می روید ولی حیف که شمایی که ادعای پیروی از خط امام را دارید به کوچکترین توصیه های امام هم عمل نمیکنید.والعاقبته للمتقین

zolm-emtedad-امتداد ظلم-میرحسین موسوی-پوستر میرحسین موسوی-پوستر کروبی-مهدی کروبی-شیخ اصلاحات-سران فتنه-سکوت-بیانیه-آلت دست آمریکا-خائن-منافق-گروهک منافقین-خائنین-

برای دریافت پوستر با کیفیت کلیک کنید

شادی روح امام و شهدا صلوات